Gepost door: coordinatorweesbeek | 29 april 2010

De campagne beheerovereenkomsten

Enkele landbouwers uit Kampenhout gingen akkoord om vanaf 2010 in ruil voor een vergoeding een deel van hun akkers langs de Leibeek niet te bewerken. Uit een ecologische inventarisatie bleek namelijk dat de Leibeek heel wat ecologische waarde heeft. Daarom werden de aanpalende landbouwers gevraagd een strook van 6 meter breed langs de oever van de beek niet te bewerken. Voor het naleven van deze beheerovereenkomst ontvangen zij van de Vlaamse Landmaatschappij jaarlijks een vergoeding.

Een strook van een akker langs oever van de Leibeek wordt voorbereid op het inzaaien met gras. De strook zal een buffer vormen waarop geen bemesting en pesticiden worden gebruikt en die niet zal worden geploegd.

Binnen het project ‘Het groene bekken van de Weesbeek’ wordt momenteel gewerkt aan de uitbreiding van de campagne rond de beheerovereenkomsten.  Niet alleen zullen landbouwers gepolst worden naar interesse om bufferstroken langs waterlopen aan te leggen. Ze krijgen ook de mogelijkheid om beheerovereenkomsten af te sluiten voor de aanleg en het beheer van hagen en houtkanten. Op deze manier kunnen de waardevolle bossen in het gebied met elkaar in verbinding worden gesteld.

Kleine landschapselementen, zoals hagen, houtkanten en bomenrijen, kunnen zorgen voor een ecologische verbinding tussen boscomplexen

Op basis van overleg met lokale verenigingen en bevoegde ambtenaren werden uit een lijst van 10 locaties, verspreid over de gemeenten Herent, Kampenhout en Kortenberg, de meest interessante gebieden voor het afsluiten van nieuwe beheerovereenkomsten gekozen.  Het gaat om drie waterlopen (de Molenbeek, de Ziptbeek en de Lipsebeek) en de gebieden tussen de bossen van Wilder, het Silsombos, het Kareelbos en het Kastanjebos.

Een reeds bestaande perceelsrand langs de Molenbeek in Herent

De landbouwers die in deze gebieden actief zijn zullen door de bedrijfsplanner van de VLM gecontacteerd worden om de mogelijkheden voor het afsluiten van beheerovereenkomsten na te gaan.  De geïnteresseerde landbouwers dienen dan tegen oktober een aanvraag in en ontvangen vanaf 2011 een vergoeding voor hun geleverde inspanningen voor de natuur.

Advertenties
Gepost door: coordinatorweesbeek | 11 februari 2010

Het Weesbeekproject in de pers (bis)

Het Weesbeekproject haalde al eerder de pers en de publicatie van de 3de editie van Het Weesbeekblad werd door Het Nieuwsblad aangegrepen voor een artikel in de lokale bladzijden (waarvoor dank).

Artikel uit Het Nieuwsblad van 14 januari

Gepost door: coordinatorweesbeek | 7 januari 2010

3de editie Het Weesbeekblad

Bij het begin van dit nieuwe jaar verschijnt de derde editie van Het Weesbeekblad, de nieuwsbrief van het Weesbeekproject.

Deze derde editie geeft een overzicht van de projectactiviteiten in 2009 en schetst wat er op het programma staat in het komende jaar.

Gepost door: coordinatorweesbeek | 19 november 2009

Wandelen en fietsen in Herent, Kortenberg en Kampenhout

Op zondag 29 november organiseert Regionaal Landschap Dijleland vzw een Wintertenen Wandelfeest.

Klik op de afbeelding voor de volledige flyer (inschrijven noodzakelijk)

Op deze wandelhappening presenteert het Regionaal Landschap de nieuwe brochure ‘Wandelen langs holle wegen in Kortenberg en Bertem’. Een mooie gelegenheid om op de Weesbeekwebstek de wandel- en fietsmogelijkheden in de drie gemeenten van het Weesbeekproject (Herent, Kortenberg en Kampenhout) eens van naderbij te bekijken.

De gemeente Herent biedt op haar website een overzicht van 5 wandelingen op haar grondgebied aan.  De twee hoofdthema’s van het van het Weesbeekproject, water en bos, vinden we vooral terug in de wandelingen door het Kastanjebos en de Molenbeekvallei.

Wandelpad langsheen de Molenbeek

Ook de gemeente Kampenhout heeft voor de geïnteresseerde wandelaar een overzicht klaar van 5 wandelingen.  Het Prosper van Langendonck-pad loopt eveneens een stukje langs de Molenbeek, de wandeling ‘Langs Laar en List‘ brengt je langs eeuwenoude hoeves en landbouwgebieden met mooie vergezichten.

De wandelbrochures van de gemeente Kampenhout

De gemeente Kortenberg heeft enkele wandelingen verzameld op RouteYou, een handige website waar je wandel- en fietsroutes op kan bekijken en kan downloaden in verschillende formaten.  Je vindt er bijvoorbeeld een dagtocht van door het noorden van Kortenberg en ook de Heersemmolenwandeling.  Deze laatste brengt je langs de Heersemmolen (op de grens met buurgemeente Herent), een watermolen op dezelfde Molenbeek die je te zien krijgt bij de Molenbeekvalleiwandeling en het Prosper Van Langendonck-pad.

De Heersemmolenwandeling op routeyou.com

Enkele van de hierboven beschreven wandelingen, aangevuld met nog een paar andere zoals de Mollekensbergwandeling in Herent en de Warandewandeling in Kortenberg, vind je terug in het wandelboek ’20 wandelingen in Noord-Dijleland’.  Dit boek kan je bestellen bij de provincie Vlaams-Brabant.

20 wandelingen in Noord-Dijleland

Uiteraard kan er ook gefietst worden in Herent, Kortenberg en Kampenhout.  In Herent kan je fietsen op de Terbankstraat en de Monumenten en landschapstocht maken, in Kampenhout kan je de Raymond Impanis-route volgen.  Een groot deel van de Witloofroute loopt ook over Kampenhouts grondgebied.  En natuurlijk is er het fantastische fietsroutenetwerk.  Je kan de brochure van het fietsroutenetwerk Dijleland hier bestellen of je kan je route online plannen via fietsnet.be.

Het bekken van de Weesbeek heeft dus heel wat te bieden voor wandelaars en fietsers!

Gepost door: coordinatorweesbeek | 20 oktober 2009

De Weesbeek

De Weesbeek gaf haar naam aan het project ‘Het groene bekken van de Weesbeek’. In dit bericht bekijken we deze interessante waterloop eens van naderbij.

De Weesbeek ontspringt in Erps-Kwerps, een deelgemeente van Kortenberg. Op kaartmateriaal is duidelijk te zien dat Erps-Kwerps zich ontwikkeld heeft in de vallei van de Weesbeek: de langste straten van Erps-Kwerps lopen evenwijdig met de Weesbeek. Het brongebied van de Weesbeek wordt door Natuurpunt beheerd als natuurreservaat.

De bron van de Weesbeek in Erps-Kwerps. Klik op de kaart voor een grotere, interactieve kaart.

De naam Weesbeek is waarschijnlijk afgeleid van ‘weze’, wat weide of hooiland betekent. Dit landgebruik vinden we ook nu nog op vele plaatsen terug in de vallei. Een andere verklaring voor de naam Weesbeek is dat de naam afkomstig is van ‘wissen’. Wissen zijn wilgentakken (ook ‘tenen’ genoemd) van knotwilgen die vroeger onder andere gebruikt werden voor het vlechten van manden. Deze knotwilgen stonden dikwijls langs de waterlopen tot op vandaag staan er in Erps-Kwerps nog van deze bomen langs de Weesbeek.

De Weesbeek schonk haar naam aan heel wat straten in haar vallei

De Weesbeek schonk haar naam aan heel wat straten in haar vallei

Waar de Weesbeek onder de Kasteelstraat door gaat in Erps-Kwerps, ontstaat bij hevige regenval wateroverlast. Dit is 1 van de knelpunten die we met het project willen wegwerken.

Hierna stroomt de Weesbeek door het Silsombos.

De Weesbeek in het Silsombos

De Weesbeek in het Silsombos

De waardevolle stukken natuur in het Silsombos worden door Natuurpunt en door het Agentschap voor Natuur en Bos van de Vlaamse overheid beheerd. Bij het buitenkomen van het Silsombos stroomt de Weesbeek onder de Stenen Goot (een aquaduct van de Molenbeek). Hierna vormt de Weesbeek de grens tussen de gemeenten Kortenberg en Kampenhout en gaat ze op het golfterrein aan het Kasteel van Wilder een tweede keer onder de Molenbeek door.

Stroomafwaarts van de bossen van Wilder stroomt de Weesbeek langs de woonwijk Ter Bronnen. Deze heeft regelmatig te kampen met wateroverlast en heel wat van het huishoudelijk afvalwater van de wijk komt nog terecht in de beek. Momenteel wordt er gewerkt aan de aanleg van een riolering, die dit probleem zou moeten oplossen.

De Weesbeek ter hoogte van de woonwijk Ter Bronnen. Klik op de kaart voor een grotere, interactieve kaart.

Meer naar het noorden vloeit de Weesbeek samen met de Molenbeek. Er bestaat heel wat discussie over de naam van de beek na dit punt: in Boortmeerbeek wordt de beek Molenbeek genoemd, in andere gevallen spreekt men nog steeds van de Weesbeek.

Na de samenvloeiing met de Molenbeek wordt de Weesbeek onder het kanaal Leuven-Dijle geleid en stroomt ze door het centrum van Boortmeerbeek.  Misschien dat de watermolen van Servaes die hier op de Weesbeek staat, verklaart waarom men in Boortmeerbeek spreekt van de Molenbeek en niet van de Weesbeek.  Na de doortocht in Boortmeerbeek mondt de Weesbeek uiteindelijk uit in de Dijle.

Bekijk hier een kaart van de volledige loop van de Weesbeek. Hier vind je meer foto’s van de Weesbeek.

Gepost door: coordinatorweesbeek | 20 augustus 2009

Erf-goed in het bekken van de Weesbeek

Erf-goed.be is een website met als doel het Vlaams beschermd erfgoed in kaart en in beeld te brengen.  Ook Kampenhout, Kortenberg en Herent, de 3 gemeenten van het Weesbeekbekken, ontbreken niet op de site.

Als voorbeeldje van wat je op de website kan vinden: hieronder de foto’s van het erfgoed in Kampenhout.

Vodpod videos no longer available.

Heel wat erfgoed ontbreekt nog, geïnteresseerde fotografen kunnen helpen de site mee uit te bouwen.

Op onroerenderfgoed.be vind je een databank van al het beschermd erfgoed in Vlaanderen die je kan doorzoeken. Samen geven erf-goed.be en onroerenderfgoed.be een mooi overzicht van het erfgoed in het bekken van de Weesbeek.

Gebruik de onderstaande links voor het bekijken van foto’s, een kaart en een overzicht van het erfgoed in de 3 gemeenten van het Weesbeekbekken.

Herent: Foto’s, Kaart, Overzichtslijst

Kampenhout: Foto’s, Kaart, Overzichtslijst

Kortenberg: Foto’s, Kaart, Overzichtslijst

Gepost door: coordinatorweesbeek | 3 augustus 2009

Het Weesbeekproject in de pers

Vorige week vrijdag (31/07) in Het Laatste Nieuws (regio Leuven):

Artikel over het Weesbeekproject in Het Laatste Nieuws

Artikel over het Weesbeekproject in Het Laatste Nieuws

Klik op het artikel voor een grotere weergave.

Gepost door: coordinatorweesbeek | 16 juli 2009

De Stenen Goot

Met dit berichtje wordt op de Weesbeekwebstek een reeks gestart over de interessante plekjes in de gemeenten Herent, Kortenberg en Kampenhout (de gemeenten van het project Het Groene Bekken van de Weesbeek).  Het eerste interessante plekje vinden we op de grens tussen Kortenberg en Kampenhout.

Het water van de Molenbeek stroomt door de Stenen Goot

Het water van de Molenbeek stroomt door de Stenen Goot

Onopvallend en wat verscholen tussen enkele weilanden en de uitlopers van het Silsombos ligt daar de Stenen Goot, een overblijfsel uit vroegere tijden.  De Stenen Goot is een aquaduct dat het water van de Molenbeek over dat van haar zusterloop, de Weesbeek, vervoert. Ze zorgde ervoor dat het water van de Molenbeek, nadat het de Heersemmolen in Veltem-Beisem (Herent) had gevoed, kon vervoerd worden naar de watermolen van Ter Balkt (Kampenhout).

De Molenbeek (boven) stroomt over de Weesbeek (onder)

De Molenbeek (boven) stroomt over de Weesbeek (onder)

De Molenbeek heeft zijn naam niet gestolen: in het verleden dreef de beek wel 5 watermolens aan!  Om dit te kunnen doen werd de Molenbeek in de middeleeuwen kunstmatig hoog in het landschap gelegd.  Tot op vandaag is dat te merken.  Op vele plaatsen ligt de beek hoger dan de omliggende landen en wordt ze begrensd door een dijk, die op sommige plaatsen wel 2 meter hoog is.

De Stenen Goot met waterput (Weesbeek links, Molenbeek rechts)

De Stenen Goot met waterput (Weesbeek links, Molenbeek rechts)

Stroomafwaarts van de Stenen Goot, in het bos aan het kasteel van Wilder, loopt de Molenbeek via een tweede aquaduct nog eens over de Weesbeek.  Een paar kilometer verder vloeien de twee beken samen om uiteindelijk in Boortmeerbeek uit te monden in de Dijle.

Hieronder zie je een kaartje met de ligging van de Stenen Goot.

Gepost door: coordinatorweesbeek | 30 juni 2009

Nieuwe editie Het Weesbeekblad

Samen met de lancering van de Weesbeekwebstek verschijnt een nieuwe editie van de projectnieuwsbrief ‘Het Weesbeekblad’.

Weesbeekblad

In deze editie krijg je een antwoord op het wie, waar, wat, waarom en hoe van het project. De nieuwsbrief geeft ook een overzicht van de reeds gezette stappen en schetst wat er binnen het project op stapel staat in de komende maanden.

Gepost door: coordinatorweesbeek | 10 juni 2009

Weesbeekwebstek gelanceerd!

Met dit eerste berichtje op de Weesbeekwebstek is de website van het project Het Groene Bekken van de Weesbeek gelanceerd!

Op deze website vind je nieuws en achtergrondinformatie over het project, net als foto’s en kaartjes van het projectgebied. Opmerkingen, suggesties en vragen zijn welkom. Laat hiervoor een reactie achter of klik op ‘Contact’.

Categorieën